Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - eRko
Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

eRko

Deň života v Čadci 2011

Veľa radosti a smiechu so starými aj novými kamarátmi.

Deň plný úsmevu a radosti :D

Hry, zábava a chutná opekačka :D

Sánkovačka

Stavanie snehuliakov a super sánkovačka :D

Kristínka a Ľubka absolventky 59. ZK eRka v Pruskom :-)

Spoznali úžasných ľudí, skvelú zábavu, nadobudli nové podnety a inšpirácie pre prácu s deťmi :-)

Chceme byť všetci svätí:)

eRko stretko z 19. novembra 2011

Dobrá novina

Koledovanie pre misie

Predveľkonočné eRko stretko

V pôstnom období je veľa toho, na čo môžeme sústrediť pozornosť v snahe napredovať ku kresťanskej dokonalosti. Najdôležitejší je však Kristov Kríž, ktorý ja znamením našej spásy. Nie samotný kríž, ale smrť (obeta) a zmŕtvychvstanie (víťazstvo) Kristovo. O týchto skutočnostiach sme sa zhovárali aj počas nášho sobotňajšieho eRko stretka.

VTZS- streda

19. jún- Kocka lásky, pieseň: Krok sem, krok tam; Kde je Božie kráľovstvo

VTZS- utorok

18. jún- olympiáda, hry, pieseň: Zlož svoju starosť na Pána

VTZS- pondelok

17. jún- rozprávkový kvíz, minitalent, pieseň: Boh Ťa miluje

VTZS- štvrtok

20. jún- eRko tance, ukazovačky, fintice

VTZS- piatok

21. jún- nácvik spevu a ukazovačiek na sv. omšu; po sv. omši občerstvenie a kalčeto

Betka absolventka 63. ZK eRka v Pruskom :)

Spoznala úžasných ľudí, skvelú zábavu, nadobudla nové podnety a inšpirácie pre prácu s deťmi :-)

Detský čin pomoci (DČP) 2013

Aj v tento rok sa naši eRkáči zapojili do Detského činu pomoci. Upravili okolie kostola a fary.

Púť detí

Púť detí do Rajeckej Lesnej 10.5.2014
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS