Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - eRko
Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

eRko

Vypni TV a zapni SEBA!

Vybrali sme sa na kopec.

Deň života v Čadci 2011

Veľa radosti a smiechu so starými aj novými kamarátmi.

Deň plný úsmevu a radosti :D

Hry, zábava a chutná opekačka :D

Sánkovačka

Stavanie snehuliakov a super sánkovačka :D

Kristínka a Ľubka absolventky 59. ZK eRka v Pruskom :-)

Spoznali úžasných ľudí, skvelú zábavu, nadobudli nové podnety a inšpirácie pre prácu s deťmi :-)

Chceme byť všetci svätí:)

eRko stretko z 19. novembra 2011

Dobrá novina

Koledovanie pre misie

Predveľkonočné eRko stretko

V pôstnom období je veľa toho, na čo môžeme sústrediť pozornosť v snahe napredovať ku kresťanskej dokonalosti. Najdôležitejší je však Kristov Kríž, ktorý ja znamením našej spásy. Nie samotný kríž, ale smrť (obeta) a zmŕtvychvstanie (víťazstvo) Kristovo. O týchto skutočnostiach sme sa zhovárali aj počas nášho sobotňajšieho eRko stretka.

VTZS- streda

19. jún- Kocka lásky, pieseň: Krok sem, krok tam; Kde je Božie kráľovstvo

VTZS- utorok

18. jún- olympiáda, hry, pieseň: Zlož svoju starosť na Pána

VTZS- pondelok

17. jún- rozprávkový kvíz, minitalent, pieseň: Boh Ťa miluje

VTZS- štvrtok

20. jún- eRko tance, ukazovačky, fintice

VTZS- piatok

21. jún- nácvik spevu a ukazovačiek na sv. omšu; po sv. omši občerstvenie a kalčeto

Betka absolventka 63. ZK eRka v Pruskom :)

Spoznala úžasných ľudí, skvelú zábavu, nadobudla nové podnety a inšpirácie pre prácu s deťmi :-)

Detský čin pomoci (DČP) 2013

Aj v tento rok sa naši eRkáči zapojili do Detského činu pomoci. Upravili okolie kostola a fary.

Púť detí

Púť detí do Rajeckej Lesnej 10.5.2014

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS