Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Nedeľné oznamy

 

Tretia nedeľa – 24. januára 2021

 

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Od 1. 10. 2020 platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
  • Od 1. januára 2021 verejné bohoslužby pozastavené. Krst, sobáš a pohreb možno sláviť v max. počte 6 účastníkov.
  • Úradné záležitosti na farskom úrade počas zákazu vychádzania: vybavujú sa len neodkladné záležitosti (napr. pohreb), a to výlučne telefonicky alebo mailom; v prípade nutnosti dohodne sa osobná návšteva úradu. (Informovať sa je možné prostredníctvom telefónu alebo mailu.)

(Opatrenia platné v našej farnosti sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku.)

Večerná modlitba a požehnanie počas zákazu vychádzania

Počas trvania zákazu vychádzania obnovujeme modlitbu v domácnostiach každý večer o 20:00 hod. K modlitbe nás pozve aj zvonenie zvona.

V priamom prenose bude každý večer vysielané eucharistické požehnanie z kostola.

Mapy – trasy

Trasy požehnania          [6.1.2021]

Rok svätého Jozefa

trvá od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021

 

Modlitbová reťaz

Zapojte sa do niektorej  —> modlitbovej reťaze

  • Neobmedzená modlitba v čase obmedzení (stále)

Pohreb v čase koronavírusu

Opatrenia  (aktualizované)

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Strana: 1 2
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS