Farnosť Stará Bystrica
Nech každý, koho prijmete,
od vás odchádza lepší a šťastnejší.
Matka Tereza

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará Bystrica

Farnosť Stará Bystrica patrí medzi najstaršie na Kysuciach. Bola zriadená už v roku 1667. Patrí do Žilinskej diecézy, je začlenená do dekanátu Krásno nad Kysucou.

Farnosť tvoria dve samostatné obce: Stará Bystrica a Klubina. Farský kostol je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, pochádza z konca 19. storočia. V Klubine sa nachádza Kaplnka Božieho milosrdenstva, vybudovaná koncom 20. storočia.

Nedeľné oznamy

 

Piata nedeľa – 9. februára 2020

 

Dobrá novina 2019

Ochotní koledníci v našej farnosti ohlasovali Dobrú novinu v dňoch 27. a 28. decembra 2019.

Betlehemské svetlo 2019

Deň pred Štedrým dňom, t.j. 23. decembra od 16. do 20. hod. členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Starej Bystrici rozniesli betlehemské svetlo do našich domácností. Na svoju prítomnosť v jednotlivých častiach obce upozornili občasným použitím siréhy hasičského auta.

Požehnanie z jasličiek 2019

Vianočný hudobno-divadelný koncert spojený s požehnaním detí a matiek v požehnanom stave sa uskutočnil 25. decembra 2019 vo farskom kostole.

Prijatie krstu

Informácie k prijatiu sviatosti krstu

Služba krstných rodičov

Služba krstných a birmovných rodičov
a podmienky pre prijatie tejto služby
z pohľadu učenia Cirkvi a cirkevného práva

( Katechizmus Katolíckej cirkvi [KKC]; Kódex kánonického práva [KKP] )

Uzavretie manželstva

Informácie k uzavretiu kánonického manželstva

Kurzy prípravy na manželstvo

Príprava na manželstvo  (Kurzy prípravy na manželstvo)

Služba chorým doma

Informácie ohľadom služby chorým a starým ľuďom doma

Strana: 1 2
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS