Farnosť Stará Bystrica
Život je zverený človeku ako poklad, ktorý nesmie premárniť.
Ján Pavol II.

Nedeľné oznamy

 

Osemnásta nedeľa – 1. augusta 2021

 

 

Farská celodenná poklona 2021

bude v dňoch 31. júla – 1. augusta 2021 (prvá augustová nedeľa)

 

Vyberme si jednotlivé polhodiny:
- najskôr skupiny (modlitbové spoločenstvo, ruža, skupinka veriacich z niektorej oblasti a pod.);
- voľné miesta potom obsadia rodiny a jednotlivci.

Nahlasovanie: telefonicky, mailom, osobne (v sakristii) ...

Púť v Oščadnici 2021

Kysucká púť ku cti Nanebovzatej Panny Márie – Oščadnica – 14.-15. augusta 2021

—>  Program púte

Deň rodiny 2021

Deň rodiny 7. ročník – Lány – 21. augusta 2021

—>  Program dňa

Povýšky 2021

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie na Povýškoch – Klubina, Povýšky – 22. augusta 2021

—>  Program púte

Rok svätého Jozefa

od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021

(informácie, litánie, ruženec, zasvätenie – vo vnútri tohto článku)

 

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách stratil platnosť 30. 6. 2021.

(Opatrenia platné v našej farnosti sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku.)

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

Strana: 1
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS