Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Aktuálne info

  • Nedeľa a sviatok – svätá omša v priamom prenose z kostola
  • Materiály pre domáce slávenia
  • Literatúra
  • Denne – možnosť navštíviť súkromne kostol a prijať potrebné sviatosti
  • Denne – eucharistické požehnanie v priamom prenose z kostola
  • Odpustky

(viac vo vnútri tohto článku)

Nedeľné oznamy

 

Piata pôstna nedeľa 29. marca 2020

 

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Od 10. 3. až do odvolania na území Slovenska neslávia verejné bohoslužby.
  • Obmedzenia a informácie vo vnútri článku

Naživo

Mapy – trasy

Trasy požehnania          [nedeľa 29.3.2020]

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

Keď im Ženícha vezmú, potom sa budú postiť

4. pôstna nedeľa 2020 

(Katechéza na aktuálne témy:  bohoslužby slávené bez účasti verejnosti; slávenie bohoslužby doma; nemožnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi; hromadné rozhrešenie; eucharistický pôst; duchovné sväté prijímanie; aktuálne úplné odpustky)

Strana: 1
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS