Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Nedeľné oznamy

 

Šestnásta nedeľa – 21. júla 2024

 

 

Výročná farská poklona

3.-4. augusta 2024

Adoptuj si birmovanca

Duchovné sprevádzanie birmovancov počas ich prípravy na prijatie sviatosti birmovania

Pravidelná denná modlitba a obeta za birmovancov

Obnova misií 2024

  • Čo je obnova misií?
  • Program obnovy
  • Priebeh
  • Foto

Taška svätého Vincenta

Pomáhame chudobným ...

Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Putovanie kaplniek Panny Márie po rodinách v našej farnosti

Strana: 1
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS