Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Nedeľné oznamy

 

Piata nedeľa – 5. februára 2023

 

 

Nedeľa Božieho slova 2023

Tretiu nedeľu Cerzočného obdobia slávime ako Nedeľu Božieho slova.

 

Ponúkame pomôcky k jej sláveniu.

 

Misie 2023

Milí farníci, zvestujem Vám veľkú radosť:
V budúcom roku sa budú v našej farnosti konať sväté misie.
Termín:  od 18. do 26. marca 2023.
Budú ich viesť otcovia vincentíni.

Pripravujeme sa na túto dôležitú udalosť.

—> Modlitba

—> Články o misiách

Požehnania

Čo sú požehnania a aké požehnania poznáme

Strana: 1 2
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS