Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Nedeľné oznamy

 

Dvanásta nedeľa – 20. júna 2021

 

 

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Od 1. 10. 2020 platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
  • * Od 19. 4. 2021 podľa vyhlášky ÚVZ počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
  • Úradné záležitosti na farskom úrade počas zákazu vychádzania: vybavujú sa len neodkladné záležitosti (napr. pohreb), a to výlučne telefonicky alebo mailom; v prípade nutnosti dohodne sa osobná návšteva úradu. (Informovať sa je možné prostredníctvom telefónu alebo mailu.)

(Opatrenia platné v našej farnosti sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku.)

Rok svätého Jozefa

od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021

(informácie, zasvätenie vo vnútri tohto článku)

 

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

Strana: 1
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS