Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Nedeľné oznamy

 

Tridsiata nedeľa – 25. októbra 2020

 

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Od 1. 10. 2020 platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.
  • Od 15. októbra 2020 platia nové opatrenia. Z týchto pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 6 ľudí.
  • Od 24. októbra 2020 platí zákaz vychádzania. Je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.
    Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
  • Úradné záležitosti na farskom úrade sa vybavujú len nevyhnutné (napr. pohreb), aj tie najskôr ohláste telefonicky. Iné záležitosti (potvrdenia, výpisy a pod.) sa nevybavujú. (Informovať sa je možné prostredníctvom telefónu alebo mailu.)

(Opatrenia platné v našej farnosti sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku.)

Modlitbová reťaz

Zapojte sa do niektorej  —> modlitbovej reťaze

  • Neobmedzená modlitba v čase obmedzení (stále)

Zápis na birmovku

Zápis záujemcov o sviatosť birmovania

—>  on-line formulár

Spovedanie v čase koronavírusu

Obmedzenia  (aktualizované)

Pohreb v čase koronavírusu

Opatrenia  (aktualizované)

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Strana: 1 2
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS