Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Nedeľné oznamy

 

Štrnásta nedeľa – 7. júla 2020

 

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Pre slávenie verejných bohoslužieb zatiaľ platia určité obmedzenia
  • Dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši je zrušený od 17. 6. 2020.
    V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
  • Opatrenia, platné v našej farnosti, sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Zaujímavé články a myšlienky v čase epidémie

Rozličné zaujímavosti na tento čas

Strana: 1
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS