Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Nedeľné oznamy

 

Tretia veľkonočná nedeľa – 14. apríla 2024

 

Obnova misií 2024

Ľudové misie v našej farnosti sa konali od 18. do 26. marca 2023.

Obnova misií po roku bude v dňoch 2.-5. mája 2024 (štvrtok až nedeľa).

Pôstna disciplína

Platné predpisy, týkajúce sa pôstu

Taška svätého Vincenta

Pomáhame chudobným ...

Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Putovanie kaplniek Panny Márie po rodinách v našej farnosti

Svätenie nedele a sviatkov

Platné predpisy o sviatočných dňoch

Strana: 1
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS