Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS