Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Vybavovanie úradných záležitostí

 

Úradné záležitosti na farskom úrade môžete vybaviť najlepšie v týždni po sv. omši. Keď sme prítomní, vybavíme vás kedykoľvek.

Termín návštevy je vhodné dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom.

Prosíme, nevybavujte úradné záležitosti v nedeľu a prikázaný sviatok; pokiaľ je to možné, ani vo štvrtok (tzv. kňazský deň). Ak sa jedná o súrnu záležitosť alebo ste vo farnosti na návšteve, sme vám k dispozícii aj v tieto dni.

V prípade neprítomnosti využite telefónny kontakt. (Ak sa nemôžete dovolať, najmä v súrnych záležitostiach napíšte SMS.)

 

Výpisy z matrík (krstný list a pod.) sa môžu vydávať jedine dotknutej osobe, t. zn. osobe, ktorej sa príslušný výpis týka, v prípade maloletého dieťaťa jeho rodičovi alebo zákonnému zástupcovi.

Iným osobám je možné vydať výpis len na základe písomného splnomocnenia dotknutej osoby.

(Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke  —> https://gdpr.kbs.sk/ .) 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS