Farnosť Stará Bystrica
Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása,
lebo láska je krásou duše.
sv. Augustín

Kamenný kríž pri kostole

Ide o jedno z najkrajších diel starobystrického umelca Jozefa Kurica, pochádzajúce z roku 1834. Je vytesaný z pieskovca vyťaženého v neďalekej doline Senkov.

Kríž je významným autentickým odkazom regionálnej histórie, stojacim na svojom pôvodnom mieste. Na jar roku 2014 sa ho podujali na vlastné náklady obnoviť MUDr. Ivan Hudec a Bc. Gregor Hudec. Projekt rekonštrukcie kríža a jeho okolia vypracoval bez nároku na honorár Ing. arch. Ivan Jarina. Samotnú reštauráciu vykonal akademický sochár a reštaurátor Marek Repáň a pamätnú tabulu zhotovil akademický sochár Ondrej IV. Zimka.

Obnovený kamenný kríž požehnal 9. novembra 2014 miestny farár Miroslav Janás.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS