Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Kamenný kríž pri kostole

Ide o jedno z najkrajších diel starobystrického umelca Jozefa Kurica, pochádzajúce z roku 1834. Je vytesaný z pieskovca vyťaženého v neďalekej doline Senkov.

Kríž je významným autentickým odkazom regionálnej histórie, stojacim na svojom pôvodnom mieste. Na jar roku 2014 sa ho podujali na vlastné náklady obnoviť MUDr. Ivan Hudec a Bc. Gregor Hudec. Projekt rekonštrukcie kríža a jeho okolia vypracoval bez nároku na honorár Ing. arch. Ivan Jarina. Samotnú reštauráciu vykonal akademický sochár a reštaurátor Marek Repáň a pamätnú tabulu zhotovil akademický sochár Ondrej IV. Zimka.

Obnovený kamenný kríž požehnal 9. novembra 2014 miestny farár Miroslav Janás.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS