Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Motto

 

"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere." 

(pápež Pius X.)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS