Farnosť Stará Bystrica
Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života.
Ján Pavol II.

Odpustky pre zosnulých

Chceš pomôcť zomrelým? – Získaj pre nich odpustky!

 

 

Kedy a ako?

 • 1. spôsob:
  • 1. novembra poobede
  • 2. novembra celý deň
   • nábožne navštív kostol
   • pomodli sa Otče náš a Verím v Boha
 • 2. spôsob:
  • každý deň od 1. do 8. novembra
   • nábožne navštív cintorín
   • pomodli sa za zosnulých
 • Pri oboch spôsoboch
  • nezabudni na:
   • svätá spoveď  (1 spoveď  stačí na viacero odpustkov)
   • sväté prijímanie  (najlepšie v ten istý deň)
   • modlitbu na úmysel Svätého Otca
   • vyhnúť sa každej pripútanosti k hriechu (aj všednému)!

 

Pamätaj: aj ty raz budeš potrebovať túto službu!
Kto sa bude modliť za teba?

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS