Farnosť Stará Bystrica
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva.
Ten je schopný darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Kaplnka Panny Márie – Povýšky (Povišky)

Podľa niektorých údajov bola kaplnka na tomto mieste postavená už v roku 1832, podľa iných až v roku 1876. Socha Bohorodičky, ktorá je umiestnená v kaplnke, pochádza z roku 1869.

Občania Klubiny v roku 1961 kaplnku prestavali a neskôr v roku 1990 ju aj renovovali. Kaplnku požehnal 19. augusta 1990 miestny farár Marian Šuráb za účasti veľkého počtu veriacich z okolitých obcí. Každoročne, v blízkosti sviatku Panny Márie Kráľovnej (22. augustia), sa pri nej schádzajú veriaci z Klubiny, Starej Bystrice, Radôstky, Lodna, Kysuckého Lieskovca, Zborova aj iných obcí.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS