Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Božie Telo 2023
Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Foto >> Božie Telo 2023

Eucharistická procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi (oltáriky)
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS