Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Božie Telo 2023
Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Foto >> Božie Telo 2023

Eucharistická procesia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi (oltáriky)
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS