Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Členovia farskej rady

 

Členovia farskej pastoračnej rady:

  1. Ján Beliančín, Stará Bystrica 297
  2. Mgr. Antónia Dubovická, Stará Bystrica 529
  3. Mgr. Zuzana Mačejková, Stará Bystrica 315
  4. Mgr. Anna Pitlová, Stará Bystrica 545
  5. Ing. Marcel Prievozník, Stará Bystrica 456
  6. PaedDr. Martina Smolková, Klubina 157/2
  7. Jana Škorvagová, Klubina 145

 

Členovia farskej ekonomickej rady:

  1. JUDr. Miroslav Kováč, Stará Bystrica 351
  2. Daniela Kubatková, Stará Bystrica 773
  3. Martin Poništ, Stará Bystrica 719

 

(Ustanovená 15.2.2023; č. prot. 14/2023.)

 

Farská rada

Farská pastoračná rada (FPR)  má byť poradným zborom pre správcu farnosti v pastoračných záležitostiach a súčasne mu má pomáhať v pastoračnej činnosti.

Farská ekonomická rada (FER)  pomáha kňazovi zvládnuť hospodársku stránku farnosti tak, aby materiálne prostriedky farnosti neutrpeli ujmu a dobre sa využívali pre dobro Cirkvi a aby bol kňaz čo najviac odbremenený od materiálnych starostí a mohol sa plne venovať pastoračnej službe, v ktorej je nenahraditeľný.

(porov. kán. 536, 537 Kódexu kánonického práva)

FPR sa riadi Štatútom farskej pastoračnej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy.

FER sa riadi Štatútom farskej ekonomickej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS