Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Členovia farskej rady

 

Členovia farskej pastoračnej rady:

 1. Ing. Mgr. Katarína Borisová, Stará Bystrica
 1. Mgr. Antónia Dubovická, Stará Bystrica
 1. Bc. Alžbeta Janasová, Klubina
 1. Mgr. Anna Pitlová, Stará Bystrica
 1. Ing. Marcel Prievozník, Stará Bystrica
 1. PaedDr. Martina Smolková, Klubina
 1. Ondrej Stolárik, Stará Bystrica
 1. Ján Šimašek, Stará Bystrica
 1. Mgr. Margita Vráblová, Stará Bystrica

 

Členovia farskej ekonomickej rady:

 1. JUDr. Miroslav Kováč, Stará Bystrica
 1. Daniela Kubatková, Stará Bystrica
 1. Martin Poništ, Stará Bystrica

 

V Starej Bystrici dňa 17. 11. 2019.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS