Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Nové ráno

veľkonočná pieseň

 

R/.

Deň sa zrodil, najkrajší z prekrásnych,
pieseň tichá, spev zvonov víťazných,
ráno čisté, hymna dní sviatočných,
zrodil sa deň, najkrajší z prekrásnych,
      – nové ráno.

 

1.

Ježiš svetlom prežiaril všetky tmy,
oslnil noc najtmavšej hlbiny,
v ráno toto, pri novom svitaní,
život i smrť má názov jediný
     – nové ráno.

2.

V novom žití Ježiš sa zjavuje,
nový život na Zem zostupuje,
príchod nových časov oznamuje,
pre svet nový všetko objavuje
     – nebo i zem.

3.

Zem i Nebo v objatí sa stretli,
nové piesne éterom sa niesli.
Nové zore na nebi zasvitli,
túto lásku nikto nevysvetlí
     – v tento náš deň.

4.

Pieseň toho nového domova
spieva šťastná Cirkev Ježišova.
V zemi ľudí a v nádeji slova,
najšťastnejšia Cirkev Ježišova
     – v najkrajší deň.

(P. Jozef Porubčan SJ)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS