Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Krížová cesta mládežníckeho zboru ASTERIUS
Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Asterius >> Krížová cesta mládežníckeho zboru ASTERIUS

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS