Farnosť Stará Bystrica
Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva.
Ten je schopný darovať seba samého.
Ján Pavol II.

Kríž v osade Nižné Blato

Kríž v osade Nižné Blato

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS