Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Kríž pod Veľkou Račou

x

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS