Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Požehnanie domu a pastoračná návšteva kňaza

" Duchovní pastieri poslušní Kristovmu príkazu za jednu z najhlavnejších úloh pastoračnej činnosti musia pokladať navštevovanie kresťanských rodín a zvestovanie Kristovho pokoja, ktorý on odporúčal svojim učeníkom: “Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto domu!‘ ” (Lk 10, 5).
Preto farárom a ich spolupracovníkom sa odporúča navštevovať rodiny bývajúce v ich farnosti. Je to totiž vzácna príležitosť na vykonávanie pastoračnej úlohy, ktorá je o to účinnejšia, o čo viac môžu spoznávať jednotlivé rodiny. "

 

O požehnanie domu, najmä novostavby alebo prestavby, alebo o pastoračnú návštevu kňaza, spojenú s požehnaním rodiny alebo požehnaním starých ľudí alebo iným požehnaním, môžete požiadať počas celého roka a dohodnúť termín, ktorý vám najviac vyhovuje, aby sa tohto stretnutia a požehnania mohla zúčastniť podľa možnosti celá rodina.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS