Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Sledovanie omše cez médiá

Ako mať najlepší duchovný úžitok zo sledovania svätej omše, najmä nedeľnej, prostredníctvom médií?

 

1. Boh na prvom mieste

Je vhodné, ak si vopred konkrétne naplánujeme čas, kedy budeme sledovať svätú omšu.

Je dobré, keď konkrétny čas vyhovuje väčšine rodinných príslušníkov v jednej domácnosti, aby sa tak mohla sledovania svätej omše na jednom mieste zúčastniť celá rodina. (Nie je dobré, ak pozerá či počúva sv. omšu každý vo svojej izbe.)

Je dobré vyhradiť si dostatok času na sledovanie celej svätej omše, neodbiehať k ďalším „dôležitým“ aktivitám (napr. varenie, pečenie atď.).

 

2. Dostatočne pripraviť miesto modlitby

Miesto sledovania svätej omše by malo byť dostatočne čisté, upravené, tiché. V miestnosti by nemali byť zbytočné predmety, ktoré nás môžu rozptyľovať (porozhadzované časopisy po stole, mobil atď.).

Miesto sledovania svätej omše môžeme nejako skrášliť, napr. zapálenou sviecou, krížikom, Svätým písmom a pod.

 

3. Pripraviť svoje telo

Určite je vhodné pred sledovaním svätej omše sa nastaviť tak, ako keby sme boli reálne v kostole. Napr. pred sv. omšou sa umyť, ísť vopred na toaletu...

Je vhodné vyjadriť úctu k sláveniu svätej omše aj primeraným oblečením, zvlášť v nedeľu. (Nemusí ísť o typické nedeľné oblečenie, ale sedieť pri sledovaní omše v pyžame alebo podobne iste nie je vyjadrením opravdivej úcty k Eucharistii, hoci nie je fyzicky prítomná v mojom dome.)

Odporúča sa pri sledovaní svätej omše robiť tie isté gestá a úkony, ako keby sme boli na svätej omši v kostole (napr. znamenie kríža, úklony, pokľaknutie, státie). Treba ich samozrejme prispôsobiť zdravotnému stavu. 

Je úplne nevhodné počas sledovania svätej omše konzumovať jedlo (aj čipsy, sušienky, žuť žuvačku a pod.).

 

4. Byť skutočne prítomný

Je vhodné úprimne sa snažiť byť prítomný celým telom, mysľou, duchom na svätej omši.

Snažiť sa vyvarovať súbežným aktivitám popri sledovaní svätej omše, zvlášť nedeľnej.

Keď sledujeme svätú omšu na počítači alebo tablete či mobile, je vhodné vypnúť si všetky oznámenia a účty sociálnych sietí (alebo si mobil či počítač dať do letového režimu).

 

5. Duchovné sväté prijímanie

Keďže nemôžeme prijať Eucharistiu reálne, je možné vzbudiť si úmysel a prosiť o duchovné sv. prijímanie.

Je vhodné pomodliť sa modlitbu sv. Alfonza Liguori alebo podobne vlastnými slovami.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS