Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Spovedanie v čase koronavírusu

Obmedzenia  (aktualizované)

Spovedanie

Možnosti prijatia sviatosti zmierenia

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS