Farnosť Stará Bystrica
Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.
Ján Pavol II.

Spovedanie

Možnosti prijatia sviatosti zmierenia

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS