Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Spovedanie

Možnosti prijatia sviatosti zmierenia

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS