Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

OZNAMY

týždeň od 19. marca 2018

 

 

 

                S V .    O M Š E

 

Farský  kostol

Klubina

Pondelok

17.15 hod.

16.00 hod.

Utorok

17.15 hod.

 

Streda

8.00 hod.

 

Štvrtok

sv. omša v KNM

 

Piatok

8.00 hod.

16:40 hod. Krížová cesta

 

Sobota

8.00 hod.

 

Nedeľa

8.00 hod., 10.30 hod.

14:15 hod. Krížová cesta

9.15 hod.

 

 

  • Dnes je piata pôstna nedeľa, ktorá sa nazýva ľudovo aj smrtná nedeľa od dnes sú zahalené v kostole kríže až do Veľkého piatku. Budúca nedeľa je Kvetná, môžete si priniesť bahniatka na požehnanie.

 

  • Slávnosť sv. Jozefa v pondelok budú dve sv. omše  v Klubine o 16.00 hod. a vo farskom kostole o 17.15 hod.

 

  • Spovedanie pred veľkou nocou  od stredy spovedáme spoločne jednotlivé farnosti dekanátu, podľa nariadenia biskupského úradu máme slúžiť sv. omše v ranných hodinách, aby sme mohli dať večer priestor kajúcnikom v jednotlivých farnostiach na spoveď. Rozpis spoločných spovedí je na nástenke a tiež na webe farnosti.

 

  • Biblická olympiáda v KNM vo štvrtok o 8.00 hod., začíname sv. omšou v kostole sv. Jakuba v KNM, svätá omša vo štvrtok vo farnosti nebude

 

  • Spoločná spoveď v našej farnosti  je vo štvrtok od 16.00 hod. do 17.30 hod. spovedáme v Klubine, v Radôstke aj vo farskom kostole. V stredu spovedáme v Zborove a v Novej Bystrici a v sobotu v Krásne, čas je v tabuľke.

 

  • Krížová cesta bude dnes o 14:15 hod., pobožnosť povedú starí rodičia a na budúcu nedeľu poprosím mládež, v piatok žiaci ZŠ.

 

  • Svätý otec vyhlásil na túto nedeľu zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

 

I N T E N C I E

pondelok

Za zosnulých rodičov Jozefa a Justínu a Mariána, Michala Poništ

utorok

Za zosnulých Marta a Anton Pastva

streda

Za zosnulých Anton Šumský a rodičov Michal a Magdaléna;

Jozef a Rozália a Vlasta Tomčalová

štvrtok

sv. omša v KNM - biblická olympiáda

piatok

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Tomčalovú a Šumskú

sobota

Za zosnulých Vincka, Jakub a syn Jakub a Pavla Straková

nedeľa

8.00 hod. Za zosnulého Martina Kurica

   
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

Liečenie pôstom - dokument

Liečebný pôst

Dodržiavať pôst?

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS