Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Nedeľné oznamy

 

Kvetná nedeľa 5. apríla 2020

 

 1. Dnes je Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána. —>

 2. Prežívame Veľký týždeň.

 3. —> Veľkonočné trojdnie budeme v tomto roku sláviť vo farskom kostole za zatvorenými dverami, vysielané —> naživo; obrady budú trochu zjednodušené.

 4. Na Zelený štvrtok bude svätá omša na pamiatku Pánovej večere o 17:00 hod.
  V noci zo štvrtka na piatok bude —> bdenie s Ježišom v Getsemanoch.
  (Mailom, telefonicky sa môžete nahlásiť, ak chcete niektorú hodinu venovať modlitbe, čítaniu Svätého písma doma – od 18:00 do 6:00.)

 5. Na Veľký piatok slávime Ježišovo umučenie a smrť.
  V tento deň je prísny pôst, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
  Dopoludnia o 9:00 bude krížová cesta.
  Veľkopiatočné obrady – popoludní o 15. hod. 
  Boží hrob sa v tomto roku pripravovať nebude.

 6. Na Bielu sobotu – zotrvajme v tichosti, doma. (Odporúča sa pokračovať v pôste.)

 7. Veľkonočná vigília začne v noci o 03:30 hod.

 8. Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania.
  Svätá omša bude o 10:30.

 9. Na slávenie obradov Veľkonočného trojdnia si rezervujme dostatok času. Môžeme si vybrať z ponúk slávení v čase, ktorý nám vyhovuje – napr. slávenia vo —> Vatikáne alebo na iných miestach, prenášané médiami.

 10. Dnes po sv. omši prejdem farnosťou a požehnám vás. Trasa skrátená, rýchla (—> Trasa A) – iba hlavným ťahom cez dedinu od kostola smerom nadol, Klubina, potom Slezákovci, nakoniec Lány zhora po kostol. Čas: od 10:30 (cca 40 min.).

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

5. 4.

Kvetná nedeľa –
Nedeľa utrpenia Pána

  9:00   *)

za farníkov

Pondelok

Pondelok Veľkého týždňa

 

 

Utorok

Utorok Veľkého týždňa

 

 

Streda

Streda Veľkého týždňa

 

 

Štvrtok

Štvrtok Veľkého týždňa

 

 

Zelený štvrtok Pánovej večere

17:00   *)

/

Piatok

Veľký piatok  

Obrady:  15:00  *)

 

 

Sobota

Biela sobota

 

 

Nedeľa

12. 4.

Veľkonočná vigília

  3:30   *)

za farníkov

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Slávnosť s oktávou

10:30   *)

/

*)  bez účasti verejnosti, vysielané naživo

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS