Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Nedeľné oznamy

 

Druhá adventná nedeľa – 8. decembra 2019

 

 1. V pondelok budeme liturgicky sláviť sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, preložený z dnešnej nedele. (Neviaže povinnosť účasti na omši.)
  Sv. omše:
  ♦ Klubina – 6:30 h.;
  ♦ Stará Bystrica – 17:15 h., 13:00 pohrebná.

 2. V utorok sa bude sláviť po prvý raz novozavedená spomienka Panny Márie z Loreta.

 3. Rorátne sv. omše pri svetle sviec budeme sláviť v stredu a štvrtok o 6:30 h., v Klubine v pondelok.

 4. Streda, piatok a sobota sú zimné kántrové dni.

 5. Chorých navštívim:
  ♦ utorok – horný koniec (od kostola nahor),
  ♦ streda – dolný koniec (od kostola nadol) a Klubina.

 6. V sobotu 14. decembera o 13. hod. bude v Čajke stretnutie detí, ktoré by chceli koledovať počas Vianoc Dobrú novinu, a všetkých, ktorí by im chceli pomáhať. 
 7. Žilinská diecéza pozýva na vysielaciu omšu koledníkov, ktorá bude v sobotu 14. decembra o 10:00 hod v Oščadnici.

 8. V nedeľu 15. decembra sa začína v rodinách konaný adventný deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
8. 12.

Druhá adventná nedeľa

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

† Oskár Dubovický (nedož. 100 r.), manž. Karolína

† Jakub, Helena, Jozef Jaškovi

za farníkov

Pondelok

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Slávnosť  (z 8. 12.)

  6:30 Klu

17:15

† Ferdinand, Justína, Ján, Peter

† Ján Kubla

Utorok

Blahosl. Panny Márie z Loreta

17:15

† Milan Griga  [43]

Streda

 

Kántrový deň

  6:30

† Sidónia a Viktor Kolembus, vnuk Peter  [40]

Štvrtok

Prebl. Panny Márie Guadalupskej

  6:30

† Jozef, Anna, Dušan  [45]

Piatok

Sv. Lucie, panny a mučenice
Spomienka

Kántrový deň

17:15

† Štefan a Justína, Vendelín, Anton, Stanislav  [47]

Sobota

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi  
Spomienka

Kántrový deň

  8:00

† Alojzia a Miroslav[49]

Nedeľa

15. 12.

Tretia adventná nedeľa

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

úm.

† Anton Škorvaga, vnučka Katka, Matúš a Agnesa Martincovi, Štefan Fojtik

za farníkov

 

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS