Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Nedeľné oznamy

 

Tretia nedeľa – 24. januára 2021

 

  1. Dnešná nedeľa sa slávi ako Nedeľa Božieho slova.
    Odporúčam vám urobiť si doma Domácu liturgiu prejavenia úcty k Biblii. Je na stiahnutie aj na našej webovej stránke.

  2. Pri príležitosti Roka svätého Jozefa pripravil v jednej farnosti kňaz pre svojich veriacich materiály k úcte sv. Jozefa – ikonu svätého Jozefa a brožúrku s modlitbami (deviatnik, marcová pobožnosť a mnoho iných modlitieb k sv. Jozefovi). Máme tieto materiály k dispozícii. Bolo by dobré, keby sa dostali do každej rodiny, aby sme si mohli uctiť sv. Jozefa ako vzor pre naše rodiny. Rozdám vám ich dnes pri požehnaní a potom budú k dispozícii v kostole. Môžete to prijať ako dar. (Ak by ste chceli mať účasť na pokrytí nákladov, môžete prispieť dobrovoľným príspevkom 2€.)

  3. Zomrel vdp. dekan Anton Kubica, rodák zo susednej farnosti Zborov nad Bystricou. Pochovaný bude dnes vo Sverepci. Pamätajme na neho v modlitbách.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

24. 1.

Tretia nedeľa
v Cezročnom období

Nedeľa Božieho slova

  8:00  X L  

za farníkov

Pondelok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok

 

 

Utorok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Spomienka

 

 

Streda

 

 

 

Štvrtok

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
Spomienka

 

 

Piatok

 

 

 

Sobota

 

 

 

Nedeľa

31. 1.

Štvrtá nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  X L  

za farníkov

X bez účasti verejnosti     L vysielané naživo

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS