Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Nedeľné oznamy

 

Druhá nedeľa – 20. januára 2020

 

 1. Snúbenci, ktorí plánujú sobáš, nech si vykonajú prípravu formou kurzu prípravy na manželstvo – v Kysuckom Novom Meste alebo v Žiline.
  (Tento kurz sa odporúča vykonať už v období vzdialenej prípravy, teda aj rok či viac pred sobášom. – Viac na www.domanzelstva.sk.) 
  Plánovaný sobáš treba nahlásiť na farskom úrade najmenej 3 mesiace vopred.
  Ostatné informácie ohľadom sobáša a prípravy nájdete na webových stránkach farnosti.

 2. Úmysly na sväté omše môžete nahlasovať v sakristii po sv. omšiach (nie však v nedeľu po prvej). V Klubine zapisuje úmysly p. kostolníčka. Ak chcete sv. omšu na určitý termín, je potrebné nahlásiť ju v dostatočnom časovom predstihu (aj niekoľko mesiacov).
  Treba nahlásiť aj záujem o omšu na 1. výročie úmrtia a dohodnúť termín.
  Uprednostňujú sa úmysly súrne a na okrúhle výročia; ostatné sa dávajú do poradia a slúžia sa v ostatných voľných termínoch. Termín si možno vopred dohodnúť; ak bol termín určený, ale nevyhovuje, je možné požiadať o zmenu.
  Zapísaný termín však nijako nezaväzuje, môže sa zmeniť podľa potreby.
  Milodar slúžiacemu kňazovi sa odovzdáva po odslúženej omši.
  Je stále možnosť odoslať sv. omše na odslúženie iným kňazom.

 3. V deň, keď je pohreb s omšou, ranná alebo večerná omša sa zvyčajne ruší; úmysel tejto omše sa prekladá, najlepšie po dohode (volajte na pevnú linku alebo na mobil, alebo napíšte sms správu alebo mail).

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

19. 1.

Druhá nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

† Peter Zeman (10. výr.);
Jozef Petrek, synovia Peter a Ján

† rodičia Margita a Leopold Chmura a starí rodičia Šnegoňovi a Chmurovi

† Pavol Podmanický (1. výr.)

Pondelok

 

17:15

† Štefan Janík  [63]

Utorok

Sv. Agnesy, panny a mučenice
Spomienka

17:15

za zdravie a Božiu pomoc –
rod. Františka Chmúru  [65]

Streda

 

  6:30

/

Štvrtok

 

17:15

/

Piatok

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Spomienka

17:15

† Anna Tomčiaková (25. výr.) a manž. Cyril

Sobota

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
Sviatok

  8:00

/

Nedeľa

26. 1.

Tretia nedeľa
v Cezročnom období

Nedeľa Božieho slova

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

† Ján Vrábel (5. výr.) a jeho rodina: Vráblová, Tomčalová, Plešivková

† Štefan Gardlo (1. výr.)

za farníkov

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS