Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Nedeľné oznamy

 

Dvadsiata piata nedeľa – 19. septembra 2021

 

 1. Ďakujem vám, ktorí ste ozdobili kostol darmi zeme k omši na poďakovanie za úrodu.

 2. Slovenskí biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku... (viď nižšie)

 3. Dnes sa koná jesenná zbierka na seminár. Pán Boh odplať vaše milodary!

 4. Večerné sväté omše v tomto týždni budú o 17:00 h., v stredu 6:30, v sobotu 8:00 h.

 5. Od zajtra sa budeme modliť Deviatnik pred sviatkom sv. Michala Archanjela  (počas týždňa po sv. omši, v nedeľu popoludní pred korunkou).

 6. Blíži sa nám slávenie farských hodov. V týždni pred nimi bude prebiehať duchovná obnova farnosti.  Ak by ste chceli prispieť nejakým návrhom, myšlienkou k ich príprave, urobte tak počas tohto týždňa.

 7. Na budúcu nedeľu biskupi vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube... (viď nižšie)

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Sobota

Dvadsiata piata nedeľa
v Cezročnom období

17:00 Klu

† Pavol Jašek (1. výr.)

Nedeľa

19. 9.

  8:00  

10:30 S)

i.o.

za farníkov

Pondelok

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spol., muč.
Spomienka

17:00

za šťastný pôrod (Katarína)

Utorok

Sv. Matúša, apoštola a evanj. Sviatok                     

17:00

B. požehn. – Helena, deti, vnúčatá a ich rodiny  [106]

Streda

 

  6:30

/

Štvrtok

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Spomienka

17:00

† Vendelín  [103]

Piatok

 

17:00

/

Sobota

 

  8:00

[104]

Nedeľa

26. 9.

Dvadsiata šiesta nedeľa
v Cezročnom období

v Starej Bystrici:
Výročie posviacky kostola

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

za šťastný pôrod – Janka  [112]

† Mária; zdr. a B.pož pre rodinu

za farníkov

--------

 1. Poďakovanie
  Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

 2. Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu
  Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.
  Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.
  Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS