Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Nedeľné oznamy

 

Dvanásta nedeľa – 20. júna 2021

 

 

 1. Dnes je aj Deň otcov.

 2. Dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách stráca platnosť 30. 6. 2021.
  Povinnosť účasti naďalej nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.
  Všetkým ostatným sa pripomína povinnosť nábožnej účasti na svätej omši, samozrejme so starostlivým dodržaním platných opatrení. Prehlbujme si horlivosť a chápanie dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.

 3. Vo štvrtok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Sv. omša bude aj v Klubine – v predvečer, teda v stredu o 18:30 h.

 4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 5. Minulú nedeľu prijalo 41 našich detí (našich farníkov) po prvý raz Eucharistiu. Modlime sa za nich aj za ich rodičov, aby aj naďalej žili podľa viery.

 6. Prosím o vašu duchovnú pomoc pri príprave birmovancov: Vezmite si pod patronát jedného z birmovancov a modlite sa za neho. Lístok s menom si môžete vybrať po omši v sakristii.

 7. Sviatostné manželstvo chcú uzavrieť:
  • Martin Škorvaga zo Starej Bystrice a Lívia Glembová z Liptovskej Lúžnej.
  Prípadnú cirkevno-právnu prekážku treba ohlásiť na farskom úrade. Modlime sa za nich.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

20. 6.

Dvanásta nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

/

† Gregor, Justína, Ľubomír, Pavlína, Ondrej

za farníkov

Pondelok

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka

17:15

/

Utorok

 

17:15

poďakovanie za dar života: 70 r. Sidónia a 40 r. syn Vladimír

Streda

 

  6:30

† Milan Faktor (1. výr.)

Narodenie sv. Jána Krstiteľa      
Slávnosť

18:30 Klu  

† kňazi Ján Gahér, Anton Kopásek, Anton Dubovický

Štvrtok

17:15

/

Piatok

 

17:15

/

Sobota

 

  8:00

/

Nedeľa

27. 6.

Trinásta nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

za farníkov

† Justína Šurkalová a rodičia

† Štefan Tomčala (1. výr.)

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS