Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

OZNAMY

týždeň od 18. decembra

Ak sa chcete prihlásiť, aby k Vám prišli koledníci s Dobrou novinou, kliknite na nasledujúci odkaz CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

 

 

                S V .    O M Š E

 

Farský  kostol

Klubina

Pondelok

8.00 hod.

 

Utorok

8.00 hod.

 

Streda

8.00 hod.

 

Štvrtok

8.00 hod.

 

Piatok

8.00 hod.

 

Sobota

8.00 hod.

 

Nedeľa

8.00 hod., 10.30 hod.

24.00 hod. (polnočná)

9.15 hod.

 

 

 

 

Betlehemské svetlo

Chcem poprosiť členov DHZ o súčinnosť pri distribúcii Betlehemského svetla a tiež dobrovoľníkov, ktorí mi pomôžu v sobotu rozniesť Betlehemské svetlo do všetkých rodín našej farnosti, nech každý pocíti, že nik nie je sám.  

 

Koledy pred polnočnou na Štedrý deň

Tento rok premiérovo privítame novonarodeného Ježiška aj spevom kolied.

Pozývam všetkých spevákov, ale i milovníkov vianočnej atmosféry už o 23.00 hod. do farského kostola, kde budeme spoločne s pánom organistom celú hodinu spievať Ježiškovi.

 

Úmysly

pondelok

Za zdravie a Božie požehnanie pre Róberta Šusteka

utorok

Za zosnulých Paulína a Martin Mačejko

streda

Za zdravie a Božiu pomoc Františkovi Gavenčiakovi

štvrtok

Za zomrelých Annu a Štefana Kolembusa

piatok

Za zosnulého Jána Poništa

sobota

Za zosnulých Františku, Jozefa, Teréziu a Jozefa

nedeľa

8.00 hod. Za zosnulých Júliu, Annu, Alojza, Žofiu, Jozefa

polnočná Za všetkých mojich drahých

 

 

 

 

 

 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS