Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Nedeľné oznamy

 

Jedenásta nedeľa – 16. júna 2024

 

 

  1. V piatok boli v Rajeckých Tepliciach vysvätení 3 diakoni a v sobotu v Martine 4 novokňazi pre službu v našej diecéze. Sprevádzajme ich modlitbou.

  2. Dnes je aj Deň otcov. Pripomínam hnutie Modlitby otcov – nenájde sa pár mužov na vytvorenie takejto skupinky?

  3. Vieme, že 81 našich mladých ľudí sa začalo pripravovať na prijatie sviatosti birmovania. Táto príprava by mala byť záležitosťou celej našej farnosti. Preto by som vás chcel poprosiť, aby sme im pomohli. Ako? Duchovnou pomocou. Môžete si každý „adoptovať“ jedného birmovanca a denne počas prípravy sa za neho pomodliť či priniesť nejakú obetu. Stačí akákoľvek modlitba, ktorá vám je milá, s úmyslom za prijatého birmovanca.
    Každý, kto sa odhodlá na takýto druh pomoci, môže si prísť vylosovať jedného z birmovancov. (Teda nevyberáme si, ale prijímame toho, koho nám chce zveriť Boh.)
    Môžete tak urobiť aj teraz po sv. omši, alebo počas týždňa či na budúcu nedeľu...
    (Viac o tejto aktivite je na farskej webovej stránke —> TU.)

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

16. 6.

Jedenásta nedeľa
v Cezročnom období

  8:00     

  9:15 Klu

10:30

za farníkov

† Anna a Viktor Zajačik

† Anna Honíšková (1. výr.)

Pondelok

 

19:00

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu  [54]

Utorok

 

19:00

† Viliam a rodičia  [60]

Streda

 

  6:30

† Anna, zdravie a Boží pokoj - Mária  [64]

Štvrtok

 

19:00

† Mária, Anton a Peter  [43]

Piatok

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka  #
Spomienka

19:00

† Melánia a Štefan  [49]

Sobota

 

  8:00

/

Nedeľa

23. 6.

Dvanásta nedeľa
v Cezročnom období

  8:00     

  9:15 Klu

10:30

za farníkov

poďak. za 95 r. života – Apolónia Repáňová

† Štefan  [61]

Mesiac jún:  litánie k Srdcu Ježišovmu pred sv. omšou; v nedeľu popoludní

 

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS