Farnosť Stará Bystrica
Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som zistila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti toho, koho chce.
Matka Tereza

OZNAMY

Týždeň od 10. decembra 2018

 

S V .    O M Š E

 

Farský  kostol

Klubina

Pondelok

17.15 hod.

 

Utorok

17.15 hod.

 

Streda

7.00 hod.

 

Štvrtok

17.15 hod.

 

Piatok

7.00 hod.

 

Sobota

8.00 hod.

 

Nedeľa

8.00 hod., 10.30 hod.

9.15 hod.

Vyspovedať sa môžete každý deň pred sv. omšou okrem nedele

Spoveď v našej farnosti

Kňazi dekanátu budú spovedať v sobotu 15. decembra 2018

Klubine a v Radôstke                      14.00 – 15.00 hod.

Stará Bystrica vo farskom kostole   16.00 – 18.00 hod.

 

Rorátna sv. omša

V stredu a v piatok budeme mať rorátne sv. omše pri sviečkach.

 

Stretnutie koledníkov

Pozývame všetkých mladých aj starých, ktorí sa chcú zúčastniť eRko koledovania. Stretnutie koledníkov bude na budúcu nedeľu po 2.sv.omši.

 

Spovedanie chorých pripútaných na lôžko

V pondelok budem spovedať chorých, ktorých ste mi nahlásili smerom od Lánov na dolný koniec. Čas spovedania 9.00 -16.30 hod.

V utorok budem spovedať v Klubine. Čas spovedania 10.00 -16.30 hod. Dnes je posledný deň, kedy môžete prihlásiť chorých cez web a osobne.

 

Omše v týždni

pondelok

Za zdravie a Božiu pomoc pre Terezku a celú rodinu

utorok

Za šťastný pôrod a za zdravie pre celú rodinu

streda

Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Vladimíra Tomčalu

štvrtok

Za zdravie a božie požehnanie pre Samantu

piatok

Za zosnulých manželov Helenu a Antona Šadibolových

sobota

Za zdravie a božiu pomoc pre Dušana

nedeľa

10.30 hod. Poďakovanie pri príležitosti 70 rokov Jána Kováča

 

 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS