Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Nedeľné oznamy

 

Dvadsiata piata nedeľa – 24. septembra 2023

 

 1. Ďakujem vám, ktorí ste ozdobili kostol úrodou k omši na poďakovanie za úrodu.

 2. Sväté omše v tomto týždni: pondelok, štvrtok a piatok o 17:00 h.; streda 6:30 h., sobota 8. h., v Klubine – utorok o 17. h.

 3. Spovedanie: hodinu pred sv. omšami, v piatok aj počas poklony. Pozývam Vás k svätej spovedi v tomto týždni ako prípravu na farské hody (bude to zároveň aj k prvému piatku).

 4. V piatok slávime sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela, slávnosť titulu nášho farského kostola. V tento deň môžeme vo farskom kostole získať úplné odpustky.
  Od 4. h. celý deň bude vystavená Oltárna sviatosť k tichej adorácii. (Polhodinové služby.)
  Sv. omša o 17:00 h. bude obetovaná za služobníkov nášho farského chrámu a za všetkých, čo sa oň starajú, upratujú, zdobia atď.
  Po sv. omši sa pomodlíme litánie k sv. Michalovi pri jeho soche na rínku.
  Program dňa:  —> TU

 1. Na budúcu nedeľu budeme sláviť farské hody.
  Sväté omše: 8:00, 10:30 h.;  v Klubine v sobotu 17:00 h.
  Hosťom a slávnostným kazateľom pri slávnostnej svätej omši o 10:30 h. bude P. Patrik Boržecký, kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (oni konali u nás sväté misie).

 2. Na kurz Náboženstvo pre dospelých sa môžete prihlásiť priamo cez prihlasovací formulár na webstránke alebo zapísaním do tabuľky v sakristii.

 3. Stretnutia Združenia mariánskej mládeže budú bývať pravidelne v piatok – pre deti o 15. h., pre mládež o 18. h.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

24. 9.

Dvadsiata piata nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

/

† Justína a Vendelín Šnegoň, syn Anton

za farníkov

Pondelok

 

17:00

za o. biskupa Tomáša (výr. vysviacky)

Utorok

O sv. Michalovi Archanjelovi

17:00 Klu

na poďakovanie

Streda

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Spomienka

  6:30

/

Štvrtok

Sv. Václava, mučeníka

17:00

/

Piatok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov  #
Slávnosť titulu farského kostola

Adorácia:  4:00–17:00

17:00

za služobníkov nášho chrámu

Sobota

Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi  v
Spomienka

  8:00

/

Dvadsiata šiesta nedeľa
v Cezročnom období

v Starej Bystrici:
Sv. Michala, archanjela
Hodová slávnosť

17:00 Klu

† Františka a Tomáš Baričiak, ost. z rod.

Nedeľa

1. 10.

  8:00  

10:30

† Mária Kuricová (1. výr.)

za farníkov

Mesiac september: litánie k sv. Michalovi Archanjelovi – pred omšou; v nedeľu popoludní

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS