Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Nedeľné oznamy

 

Siedma nedeľa – 23. februára 2020

 

 1. V pondelok bude sv. omša v latinskom jazyku.

 2. V pondelok a utorok od 16. h. bude odprosujúca adorácia (fašiangy, voľby).

 3. V tomto týždni v stredu sa začína Pôstne obdobie.
  Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Je prikázaný prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu!  (Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta najesť; mäso nejeme vôbec.) 
  Tento pôst a zdržiavanie sa nemôže nahrádzať iným skutkom pokánia. 
  (Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje všetkých od 14. roku života. Zákon pôstu zaväzuje všetkých od 18. do 60. roku života. Odporúča sa aj maloletých vychovávať k pravému zmyslu pokánia.)
  Pri sv. omšiach budeme poznačení popolom na znak kajúcnosti:
     Ÿ♦ Klubina – 15:30 h.
     Ÿ♦ Stará Bystrica – 17:00 h.

 4. Krížová cesta bude bývať v piatok o 16:30 h. a v nedeľu o 14:00 h.

 5. Na budúcu nedeľu (Prvá pôstna nedeľa) bude zbierka na charitu.

 6. Vyhlásenie slovenských biskupov k parlamentným voľbám 2020.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

23. 2.

Siedma nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

poďak. za 60 r. života, Božie požehn. pre rodinu

† Sidónia a Emil Mucha

za farníkov

Pondelok

[latinská]

Adorácia: od 16:00

17:15

/

Utorok

 

Adorácia: od 16:00

17:15

† Karol Budoš (15. výr.)
a manž. Elena (5. výr.)

Streda

26. 2.

Popolcová streda

[Deň pokánia]
[Pôst a zdržiavanie sa mäsa]

15:30 Klu  *

17:00  *

† Helena a Imrich Škorvaga, zať Pavol, vnuk Pavol

za zdravie a Božiu pomoc - Peter Liščak [24]

Štvrtok

Štvrtok po Popolcovej strede                               

17:15

† Anton Tabak  [26]

Piatok

Piatok po Popolcovej strede

Krížová cesta: 16:30

17:15

† Jozef Šimášek (1. výr.)

Sobota

Sobota po Popolcovej strede

  8:00

/

Nedeľa

1. 3.

 

Prvá pôstna nedeľa

 

Krížová cesta:  14:00

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

1 R

† Anna a Imrich Králik, Jozef Gavlas

† Helena Šimašková (1. výr.)

*  – pri sv. omši je požehnanie popola a značenie popolom na znak kajúcnosti

Odpustky:

1. Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. – Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

2. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS