Farnosť Stará Bystrica
Liek na všetky choroby spočíva v jedinom slove. Láska. Je to sila od Boha, ktorá život daruje i navráti. Každému z nás dáva silu robiť zázraky.
Matka Tereza

Nedeľné oznamy

 

Dvadsiata ôsma nedeľa – 13. októbra 2019

 

  1. V piatok 18. októbra sa pripájame k medzinárodnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. O 9:00 hodine sa budú deti na celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu vo svete. Tento rok sa budeme – podľa výzvy Sv. Otca – modliť ruženec svetla za misie a misijné povolania. Naši školáci sa budú modliť o 9. hod. vo farskom kostole aj v kaplnke v Klubine. K tejto modlitbe detí sa môžeme pripojiť všetci, najmä rodičia, starí rodičia, vychovávatelia, najlepšie v tej istej hodine na ktoromkoľvek mieste.
    viac

  2. V sobotu budú v Oščadnici relikvie sv. Vincenta de Paul. Program je na nástenke.
    viac

  3. V sobotu bude sv. omša len o 15:00 (sobášna).

  4. Budúcu nedeľu budeme sláviť ako misijnú nedeľu. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

13. 10.

Dvadsiata ôsma nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

† Július Pastva (1. výr.)

† Jozef Kristek (1. výr.)

za zdravie – Veronika

Pondelok

 

17:15

† Emil Prištiak

Utorok

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi  
Spomienka

17:15

za zdravie a Božiu pomoc – Anna (60 r.)

Streda

 

  6:30

za zdravie a B. pomoc v chorobe – Anna

Štvrtok

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka   
Spomienka

17:15

† Pavol Tabak (1. výr.) a rod. Anna a Mikuláš

Piatok

Sv. Lukáša, evanjelistu
Sviatok

17:15

poďakovanie – Ondrej a Vilma (50. výr. sobáša)

Sobota

 

15:00

/sobáš/ 

Nedeľa

20. 10.

Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

Misijná nedeľa

  8:00  

  9:15 Klu

10:30

† Jaroslav Poništ (1. výr.),
rod. František a Anna, brat Tomáš

† František Krištof

† Helena Priščová (1. výr.)

V mesiaci októbrimodlitba posvätného ruženca: ½ hod. pred omšou

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS