Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Nedeľné oznamy

 

Dvadsiata nedeľa – 18. augusta 2019

 

 1. Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii Dňa rodiny. Nech táto aktivita prispieva k duchovnému napredovaniu našich rodín a celej našej farnosti.

 2. Vo štvrtok je spomienka Panny Márie Kráľovnej.

 3. Sv. omše v tomto týždni:
  ♦ pondelok, streda, piatok – 8:00 h.;
  ♦ utorok, štvrtok – 17:15 h.

 4. V sobotu bude sv. omša o 17:30 v Klubine s platnosťou na nedeľu.

 5. Na budúcu nedeľu o 14:00 hod. bude svätá omša pri kaplnke Panny Márie na Povýškach. Procesia pôjde o 13. hod. od obecného úradu v Klubine.
  V tomto roku si pripomenieme 150. výročie vyhotovenia sochy Bohorodičky.
  (Sv. omša dopoludnia v Klubine nebude.)

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
18. 8.

Dvadsiata nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  

  9:15  Klu

10:30

† rod. Pitlová a Tomčiaková

† Helena Dudeková (1. výr.)

za farníkov

Pondelok

 

  8:00

/

Utorok

Sv. Bernarda, opáta a uč. C.
Spomienka

17:15

† Michal Pastva a brat Rudolf

Streda

Sv. Pia X., pápeža
Spomienka

  8:00

/

Štvrtok

Panny Márie Kráľovnej
Spomienka

17:15

/

Piatok

 

  8:00

/

Sobota

Sv. Bartolomeja, apoštola
Sviatok

17:30 Klu *

† rod. Baričiaková

Nedeľa
25. 8.

Dvadsiata prvá nedeľa
v Cezročnom období

  8:00  

10:30

14:00  **

/

za farníkov

za žiakov a študentov

(V prípade pohrebu s omšou sa ranná alebo večerná omša ruší.)

*  Sv. omša s platnosťou na nedeľu.

**  Sv. omša slávená pri kaplnke Panny Márie na Povýškach.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS