Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

OZNAMY

 

 

týždeň od 22.4.2019

                 S V .    O M Š E

 

Farský  kostol

Klubina

Pondelok

  8.00 hod., 10.30 hod.

9.15 hod.

Utorok

17.15 hod.

 

Streda

17.15 hod.

 

Štvrtok

17.15 hod.

 

Piatok

17.15 hod.

 

Sobota

15.00 hod.

 17.00 hod.

Nedeľa

8.00 hod., 10.30 hod.

15.00 hod.

Korunka B.M


 

Veľkonočný pondelok: Omše budú ako v nedeľu. Dnes a v pondelok po sv. omši sa bude konať tradičná veľkonočná ofera. Za Vaše milodary chcem vopred vysloviť úprimné Pán Boh zaplať.

Poďakovanie: Chcem Vám všetkým z úprimného srdca poďakovať za dôstojnú prípravu a priebeh veľkonočných slávností. Ďakujem Vám za milodary, za upratovanie a zdobenie kostola. Ďakujem za obetu pánovi kostolníkovi a jeho rodine, za spev pánovi organistovi, zboru Mária a pašiovým spevákom, za stráž pri Božom hrobe hasičom i miništrantom a mládeži. Som povzbudený, že ste mnohí dobre využili čas, keď bola vyložená sviatosť oltárna k úcte a poklone. Veď práve týmto spôsobom v tichosti a modlitbe zvolávame do našich rodín najviac Božieho požehnania.

Spovedanie v domácnosti – chorých, ktorých treba prísť vyspovedať domov prihláste v priebehu týždňa cez webovú stránku našej farnosti, alebo osobne v zákristii pánovi kostolníkovi, alebo pani kostolníčke

Sviatosť manželstva chcú prijať

Juraj Noga z Krásna nad Kysucou a Eva Martinčeková zo Starej Bystrice, sobáš bude v sobotu o 15.00 hod.

Nedeľa Božieho milosrdenstva – 10. výročie požehnania kaplnky Božieho milosrdenstva „klubinské hody“ oslávime slávnostnou sv. omšou v sobotu večer o 17.00 hod. Na sv. omšu sú pozvaní kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti i kňazi nášho dekanátu. Dúfam, že sa v hojnom počte stretneme na tejto vigilnej slávnostnej sv. omši. V nedeľu v tradičnom čase už sv. omša v Klubine nebude, ale o 15.00 hod. v hodinu Božieho milosrdenstva budeme sláviť litánie k Božiemu milosrdenstvu a korunku v kaplnke Božieho milosrdenstva. Srdečne pozývam všetkých farníkov.

 

 

 

 

Michalské zvony 5.

Stiahni

Michalské zvony 4.

Stiahni

Michalské zvony 3.

Stiahni

Michalské zvony 2.

Stiahni

Michalské zvony 1.

Stiahni

Príbuzné články

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS