Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Nedeľné oznamy

 

Piata nedeľa – 5. februára 2023

 

 

  1. Je prvá nedeľa v mesiaci. Od konca druhej omše bude vystavená Najsvätejšia sviatosť k poklone do 16. h., kedy budú vešpery a požehnanie.

  2. V sobotu je spomienka Panny Márie Lurdskej – Svetový deň chorých. Svätá omša bude obetovaná za chorých, zdravotníkov a tých, čo sa starajú o chorých.

  3. Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily o pár týždňov dokončia 1. kolo svojho putovania po našich rodinách. V tých istých rodinách, po doplnení nových, ktoré sa prihlásili alebo sa ešte prihlásia počas tohto týždňa, budú putovať od nasledujúceho mesiaca v 2. kole.  (Keďže táto záležitosť bola prezentovaná dostatočne, ďalšie informácie hľadajte na našej stránke alebo u vedúcich jednotlivých skupín.)

  4. Ďakujem za vaše návrhy ohľadom svätcov.
    Ďalšie pozvanie k spolupráci: Ak si myslíte, že je potrebné doplniť FPR alebo FER novými členmi, napíšte vaše návrhy na lístok alebo do sms či mail správy. Pri navrhnutých menách, prosím, uveďte aj dôvod alebo koho/čo by mali zastupovať. (Zoznam aktuálnych členov rád je na webovej stránke farnosti.)

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

5. 2.

 

Piata nedeľa
v Cezročnom období

Prvá nedeľa
Adorácia: popoludní; Vešpery: 16:00

  8:00     

  9:15 Klu 

10:30 

za farníkov

za zdr. a B. pomoc pre rodinu

poďakovanie za 40 r. života a za 15 r. manželstva – syn František

Pondelok

Sv. Pavla Mikiho a spol., muč.
Spomienka

17:15

ruža od Šimáška  [7]

Utorok

 

17:15

za dary Ducha Sv., zdravie a pokoj v rodine  [8]

Streda

Sv. Jozefíny Bakhity, panny

  6:30

† Lambert, Hedviga, František Surový, Jakub, Vincka, Jakub ml., Pavlína Straka  [21]

Štvrtok

 

17:15

za ružu Salajňa  [13]

Piatok

Sv. Školastiky, panny
Spomienka

17:15

zdr. a B. pomoc – Katarína Plaščiaková   [15]

Sobota

Prebl. Panny Márie Lurdskej  §

Svetový deň chorých

  8:00

za chorých, zdravotníkov a opatrovateľov chorých

Nedeľa

12. 2.

Šiesta nedeľa
v Cezročnom období

  8:00     

  9:15 Klu   

10:30 

zdr. pre rod. Jatiová, Kolembusová, † Emília a Ľubomír  [11]

† Vendelín Lipták (10. výr.)

za farníkov

 

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS