Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Kaplnka u Králov

Požehnaná 12.9.2020.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS