Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Pohreb

Informácie k vybaveniu pohrebu

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS