Farnosť Stará Bystrica
Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života.
Ján Pavol II.

Pohreb

Informácie k vybaveniu pohrebu

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS