Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Misie 2023
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Foto >> Misie 2023

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS