Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

História farnosti

Historia domus Parochiae Stará Bystrica

Stará Bystrica zohrala dôležitú úlohu pri formovaní náboženského života celej Bystrickej doliny v 17. a 18. storočí. Kostol sv. Michala bol druhým najstarším písomne doloženým kresťanským chrámom na Kysuciach. Farnosti v Starej Bystrici podliehali celé východné Kysuce aj s Krásnom a Lutišami. O dobe ich vzniku jestvujú však rozdielne údaje. Najviac informácii o náboženskom živote našich predkov sa dozvedáme zo zachovaných kánonických vizitácii starobystrickej farnosti. Najstaršia pochádza z roku 1690 a ďalšie sú z rokov 1728, 1754, 1767, 1798, 1815 a 1828. Novšieho dáta sú vizitácie z rokov 2000 a 2017.

Zápis o jestvovaní kostola v Starej Bystrici sa nachádza už v kánonickej vizitácii z roku 1690, ale je chápaný len ako filiálny kostol farnosti Teplička. Keďže išlo o jediný kostol v širokom okolí, využívali ho veriaci zo všetkých susediacich obcí a starobystrická filiálka bola značne rozsiahla. Bolo len otázkou času, kedy sa z nej vytvorí farnosť a dostane vlastného farára.  Sláviť bohoslužby a vysluhovať sviatosti sem chodievali kňazi z Tepličky; medzi nimi Ján Rybársky, ktorý bol neskôr z Tepličky preložený do novovytvorenej farnosti Stará Bystrica. Preto je pravdepodobné, že buď už v roku 1691, najneskôr však v roku 1698 vzniká v Starej Bystrici farnosť na čele so spomínaným farárom Jánom Rybárskym. V nasledujúcej vizitácii z roku 1728 sa uvádza, že v obci už jestvuje farnosť. Podľa dokumentov z roku 1754 vznikla farnosť v Starej Bystrici v roku 1698. Iné dokumenty uvádzajú ako čas vzniku farnosti roky 1686 a 1691.

Už v roku 1689 sa už začala v Starej Bystrici písať matrika narodených a sobášených, matrika zosnulých od roku 1700. Starobystrické matriky narodených a sobášených sú v poradí druhé najstaršie na Kysuciach a matrika zosnulých je dokonca z kysuckých matrík najstaršia.

Zákon z roku 1950 vyhlásil všetky cirkevné matriky vedené na Slovensku do roku 1895 za majetok štátu. Preto aj z našej farnosti matriky pokrstených do roku 1907, zosobášených do roku 1907 a zomrelých do roku 1904 boli premiestnené do Štátneho oblastného archívu v Bytči.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS