Farnosť Stará Bystrica
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to,
čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
sv. Augustín

Socha sv. Michala Archanjela

Socha sv. Michala Archanjela – ochrancu starobystrického ľudu – sa nachádza v centre Rínku sv. Michala, v blízkosti orloja, oproti obecného úradu.

Vytvorenie tejto sochy objednala Obec Stará Bystrica u akademického sochára Viliama Lovišku v roku 2006. Socha je vytesaná z bieleho kameňa, vračanského vápenca, vyťaženého v Bulharsku.

Autor sochy a fontány stvárnil sv. Michala Archanjela netradične, a to najmä motívom krídel, ktorými drží meč – kríž, čo pripomína kňaza zahaleného plášťom a držiaceho monštranciu. Tento motív zdôrazňuje ochranný symbol sv. Michala Archanjela – patróna starobystrického ľudu. Sčasti zahalená tvár je symbolom bytosti anjela, ako prostredníka medzi človekom a Bohom. Keďže anjel je duchovná bytosť, socha nemá nijaký ľudský prvok s výnimkou úst. Ústa autor ponechal preto, že sv. Michalovi Archanjelovi sa pripisuje v ikonografii jediná vyslovená veta: Quis ut Deus – Kto je ako Boh?  Zároveň socha pripomína stredovekého rytiera, s plášťom a helmou, čo vyjadruje to, že sv. Michal Archanjel je vnímaný ako vodca nebeského vojska. Zadná časť sochy symbolizuje porazeného hada – satana v zobrazení keltskej ornamentiky. Po stranách je znázornených 10 kruhov symbolizujúcich desiatnik ruženca.

Socha bola odhalená a požehnaná v septembri 2006.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS