Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Mapa

Sakrálne objekty na mape

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS