Farnosť Stará Bystrica
Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.
Ján Pavol II.

Sviatosť tela tajomného

Pieseň k Oltárnej sviatosti

(na Zelený štvrtok možnosť získania odpustkov pri poklone po večernej omši)

 

Sviatosť tela tajomného – veleb, jazyk, vďačne chváľ!
Veleb predrahú krv jeho, – ktorú za nás vylieva;
on, plod lona panenského – slávny, dobrý, večný Pán.

Nám je daný, narodený – z čistej Panny Boh a Kráľ,
chodieval po tejto zemi, – slovo pravdy rozsieval,
deň pred svojím umučením – zjavil, jak nás miloval.

Keď si sadol večer k stolu, – s učeníkmi večeral
a baránka jedli spolu, – jak zákon predpisoval;
poslednú im zjavil vôľu: – za pokrm sa všetkým dal.

Slovo v tele slovu dáva – moc chlieb v telo premeniť,
z vína sa krv Krista stáva, – akože to pochopiť?
Čisté srdce viera pravá – sama stačí presvedčiť.

Ctime túto Sviatosť slávnu, – zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu – nahraď nová, vznešená;
pomôž zmyslom, ktoré slabnú, – viera s láskou spojená.

Otcu, Synu jedinému – chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu, – taktiež dobrorečenie;
od obidvoch Poslanému – rovnaké buď uctenie. Amen.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS