Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Kaplnka Panny Márie - Lány

Prvá spomienka o tomto mieste je vo vizitácii z roku 1767. V tomto období tu ešte nestála kaplnka, ale len socha Panny Márie na drevenom podstavci.

Kaplnka sa prvýkrát spomína v roku 1828, kedy bola vydaná obligácia, ktorou veriaci osady Lány vyjadrujú svoju túžbu vystaviť objekt, ktorým by si uctili Boha. V listine sa výslovne píše: „My, Laňania, obyvatelia starobystrickí, vystaveli sme na česť a chválu Boskú, jednu kaplnku Preblahoslavenej Panny Márie, ktorá je postavená z kameňa, a to s našími útratami.“ Kaplnku požehnal dekan kanonik Ján Kmeťko. Socha, umiestnená vo vnútri, by mala predstavovať Pannu Máriu Šaštínsku.

Dodatočne bol pri kaplnke postavený v roku 1990 aj drevený kríž. Kaplnka stála uprostred 4 líp, z ktorých najstaršia, asi 250-ročná, bola v apríli 1997 zvalená víchrom. Dnes sú pri nej už len 2 lipy.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS