Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Úmysly svätých omší

Plánované úmysly svätých omší

Rezervované termíny sú nezáväzné; v prípade potreby sa môžu zmeniť.


    

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS