Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Deň matiek
Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Asterius >> Deň matiek

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS