Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Povýšky 2019

Sv. omša na Povýškach bude v nedeľu 25. augusta 2019 o 14:00 hod.

...

Požehnanie bylín a kvetov

Požehnanie bylín a kvetov na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Darčeky od Žilinskej diecézy

  Tí, ktorí sa zapojili do spoločnej pôstnej reflexie v rámci projektu Cesta obnovy života a vzťahov a vybrali si možnosť doručenia darčeka hromadne cez farnosť, si môžu zásielku s darčekom od Žilinskej diecézy vyzdvihnúť v sakristii farského kostola.

Nedeľné oznamy

 

Dvadsiata nedeľa – 18. augusta 2019

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS