Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Nedeľné oznamy

 

Tretia veľkonočná nedeľa – 14. apríla 2024

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS