Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách stratil platnosť 30. 6. 2021.
    Povinnosť účasti naďalej nezaväzuje veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a tých, ktorým prítomnosť neumožňujú miestne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

(Opatrenia platné v našej farnosti sú priebežne aktualizované vo vnútri tohto článku.)

Nedeľné oznamy

 

Dvadsiata piata nedeľa – 19. septembra 2021

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS