Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Služba pri Božom hrobe 2022

Biela sobota 16. apríla 2022

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch 2022

Noc zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

14.–15. apríla 2022

Veľkonočné trojdnie 2022

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania

Nedeľné oznamy

 

Piata veľkonočná nedeľa – 15. mája 2022

 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS