Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Bdenie s Ježišom v Getsemanoch

v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok

Mapy – trasy

Trasy požehnania          [nedeľa 29.3.2020]

Aktuálne info

  • Nedeľa a sviatok – svätá omša v priamom prenose z kostola
  • Materiály pre domáce slávenia
  • Literatúra
  • Denne – možnosť navštíviť súkromne kostol a prijať potrebné sviatosti
  • Denne – eucharistické požehnanie v priamom prenose z kostola
  • Odpustky

(viac vo vnútri tohto článku)

Koronavírus - obmedzenia a informácie

  • Od 10. 3. až do odvolania na území Slovenska neslávia verejné bohoslužby.
  • Obmedzenia a informácie vo vnútri článku

Nedeľné oznamy

 

Piata pôstna nedeľa 29. marca 2020

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS