Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Predvianočné eRko stretká 2014
Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

eRko >> Predvianočné eRko stretká 2014

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS