Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Predvianočné eRko stretká 2014
Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

eRko >> Predvianočné eRko stretká 2014

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS