Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - Predvianočné eRko stretká 2014
Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

eRko >> Predvianočné eRko stretká 2014

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS