Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Starobystrickí farári

Zoznam farárov a iných kňazov pôsobiacich v Starej Bystrici

 

 

Od vzniku farnosti pôsobili tu ako farári (príp. farskí administrátori) títo kňazi:

 

1. Ján Rybársky (1698)

2. Matej Galas (1698)

3. Štefan Chynoráni (1698–1701)

4. Štefan Dubnicaj (1701–1702)

5. Martin Hudeky (1702–1704)

6. Mikuláš Bartakovič (1704–1706)

7. Andrej Bekusky (1706–1707)

8. Andrej Tomašovič (1707–1716)

9. Ján Silvaj (1716–1717)

10. Andrej Bikaši (Bekafy) (1717)

11. Ján Apáty (1717–1732)

12. Jozef Barankovič (1732–1741)

13. Martin Príbranský (1741–1758)

14. Anton Zigismundi (1758–1767)

15. Jozef Korsinský (1767–1780)

16. Ján Čajko (1780–1815)

17. Ján Majerský (1815–1824)

18. Ján Krstiteľ Holáč (1824–1879)

19. František Horvát (1879–1880)

20. Ladislav Mesároš (1880–1889)

21. Štefan Kapallay (1889–1900)

22. Ján Svitek (1900–1936)

23. Ján Gahér (1936–1989)

24. Marián Šuráb (1989–1994)

25. Ján Hrabovský (1994–1997)

26. Pavol Maretta (1997–2009)

27. Miroslav Janás (2009–2019)

 

Štefan Chynoráni pravdepodobne zomrel v Starej Bystrici a asi je aj tu pochovaný.

Ján Majerský zomrel v Starej Bystrici a je pochovaný zrejme vedľa kostola v hrobe s kamenným náhrobkom.

Ladislav Mesároš zomrel v Starej Bystrici a jeho pochovaný pri kostole; jeho hrob zdobí železný kríž s jeho menom.

 

 

Okrem farárov pôsobili vo farnosti aj mnohí kňazi ako kapláni alebo výpomocní duchovní:

 

Anton Blaha (1905–1908)

Karol Zaškvara (1913)

Anton Šmotlák (1914)

Štefan Zlámal (1915)

Jozef Pietrik (1916)

František Miklošovič (1918–1924)

Štefan Fundárek (1918)

Jozef Pokorný (1918–1920)

Jozef Randík (1919)

Juraj Kempný (1920–1922)

Štefan Leitman (1921–1923)

Michal Boleček (1923–1925)

Fabián Boleček (1928)

Tomáš Komár (1929–1930)

Gejza Kubíček (1929)

Matej Zboja (1930)

Štefan Kalina (1931)

Imrich Kyjaček (1931)

Jozef Omelka (1934)

Rudolf Števula (1933–1935)

Peter Černo (1934–1937)

Ferdinand Foltán (1936)

Ján Gašinec (1937–1938)

Rudolf Gerši (1938)

Rudolf Korec (1939–1940)

Koloman Grman (1940–1941)

Pavol Kováč (1941–1942)

Alojz Drgoň (1942–1944)

Elemír Filo (1944–1946)

Štefan Raček (1946–1947)

Štefan Ivanka (1947–1948)

Cyril Šujak (1948)

Anton Domin (1948–1949)

Štefan Raček (1954–1955)

Dominik Cyriak Macák (1955–1957)

Ferdinand Martiš (1975

Anton Kožák (1975–1976)

Anton Kopásek (1999–2003)

Jaroslav Mujgoš (2003–2006)

Patrik Sojčák (2006–2007)

Anton Dubovický (2009–2011)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS