Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Starobystrickí farári

Zoznam farárov v Starej Bystrici

Od vzniku farnosti pôsobili tu ako farári (príp. farskí administrátori) títo kňazi:

 

1. Ján Rybársky (1698)

2. Matej Galas (1698)

3. Štefan Chynoráni (1698–1701)

4. Štefan Dubnicaj (1701–1702)

5. Martin Hudeky (1702–1704)

6. Mikuláš Bartakovič (1704–1706)

7. Andrej Bekusky (1706–1707)

8. Andrej Tomašovič (1707–1716)

9. Ján Silvaj (1716–1717)

10. Andrej Bikaši (Bekafy) (1717)

11. Ján Apáty (1717–1732)

12. Jozef Barankovič (1732–1741)

13. Martin Príbranský (1741–1758)

14. Anton Zigismundi (1758–1767)

15. Jozef Korsinský (1767–1780)

16. Ján Čajko (1780–1815)

17. Ján Majerský (1815–1824)

18. Ján Krstiteľ Holáč (1824–1879)

19. František Horvát (1879–1880)

20. Ladislav Mesároš (1880–1889)

21. Štefan Kapallay (1889–1900)

22. Ján Svitek (1900–1936)

23. Ján Gahér (1936–1989)

24. Marián Šuráb (1989–1994)

25. Ján Hrabovský (1994–1997)

26. Pavol Maretta (1997–2009)

27. Miroslav Janás (2009–2019)

 

Štefan Chynoráni pravdepodobne zomrel v Starej Bystrici a asi je aj tu pochovaný.

Ján Majerský zomrel v Starej Bystrici a je pochovaný zrejme vedľa kostola v hrobe s kamenným náhrobkom.

Ladislav Mesároš zomrel v Starej Bystrici a jeho pochovaný pri kostole; jeho hrob zdobí železný kríž s jeho menom.

 

Okrem farárov pôsobili vo farnosti aj mnohí kňazi ako kapláni alebo výpomocní duchovní.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS