Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Pohreb

Informácie k vybaveniu pohrebu

 

Úmrtie nahláste ihneď na fare (telefonicky alebo osobne), požiadajte o vykonanie pohrebu a dohodnite termín pohrebu.

Ohľadom výberu či určenia hrobového miesta na cintoríne kontaktujte príslušného správcu cintorína.

Ostatné záležitosti (prevoz zosnulého, výkop hrobu atď.) dohodnite s —> pohrebnou službou.

Na farský úrad je nutné predložiť List o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom. (Tento doklad môžete priniesť dodatočne, ale pred pohrebom).

Pohreb nie je sviatosť, je spoločnou modlitbou veriacich za dušu zomrelého. Môže ho vykonávať aj diakon, ktorý pomáha farárovi v pastoračnej službe.

Pohrebný obrad sa môže konať bez omše alebo s omšou – ak je to možné a ak bol zomrelý praktizujúcim veriacim. Aj keď je pohreb bez omše, slávi sa pohrebná omša za zosnulého v inom čase.

Patrí sa, aby príbuzní pri príležitosti pohrebu pristúpili k sv. spovedi a pri pohrebnej omši prijímali.

 

Pochováva sa zvyčajne v pracovné dni. Prosím, nežiadajte bez opodstatneného dôvodu pohreb v nedeľu a sviatky!

Pohreb sa zvyčajne nespája so sv. omšou, ak zomrelý nebol praktizujúcim kresťanom (nechodieval do kostola, nepristupoval k sviatostiam), alebo ak nebol pred smrťou zaopatrený sviatosťami, alebo ak si smrť zapríčinil sám.

V prípade, že sa jedná o veriaceho iného vierovyznania, treba sa obrátiť na jeho vlastného duchovného.

 


Pohrebná služba

Každý má právo vybrať si pohrebnú službu podľa vlastného slobodného výberu.

 

  • Pohrebná služba Nádej, Zborov nad Bystricou

Nová pohrebná služba NÁDEJ slúži od 8. mája 2023 predovšetkým obyvateľom Bystrickej doliny a farnostiam nášho krásňanského dekanátu.

Pohrebnú službu zriadil Obecný podnik Obce Zborov nad Bystricou. Nie je zriadená za účelom zisku; vznikla ako služba pre občanov, s úmyslom zachovania serióznosti a ústretovosti voči ľuďom pri vybavovaní pohrebu a dôstojnosti pri pohrebných obradoch.

Pohrebná služba sa nachádza v priestoroch pod kostolom v Zborove nad Bystricou.

Kontakt:  0911 484 401  (nonstop)

—> plagát

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS