Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Požehnania

Čo sú požehnania a aké požehnania poznáme

 

Požehnania sú sväteniny, prostriedky, ktorými môžeme mimo sviatostí získavať Božiu milosť.

 

Poznáme viaceré požehnania:

 • požehnania osôb, napr.
  • rodín
  • detí
  • snúbencov (zásnuby)
  • matky pred pôrodom
  • jubilujúcich manželov
  • starých ľudí
  • chorých
  • na cestu
  • pútnikov
 • požehnania vecí určených na liturgiu a ľudovú pobožnosť, napr.
  • adventného venca
  • betlehemov
  • vody, soli, kriedy a tymiánu (na sviatok Zjavenia Pána)
  • vody
  • liturgického rúcha
  • kalicha a patény
  • kríža
  • ruženca
  • obrazu alebo sochy Ježiša Krista, Panny Márie alebo svätého
  • sviec
  • modlitebnej knihy
  • devocionálií (drobných predmetov náboženskej praxe)
 • rôzne iné požehnania, napr.
  • domu
  • veľkonočných pokrmov
  • polí a záhrad, viníc
  • bylín a kvetov (na sviatok Nanebovzatia Panny Márie)
  • novej úrody
  • vína
  • kaplny alebo Božej muky
  • vozidla
  • symbolov obce alebo mesta
  • pamätnej tabule
  • pri rozličných príležitostiach

O takéto požehnanie treba požiadať kňaza a dohodnúť s ním vhodný termín a miesto vyslúženia tejto sväteniny.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS