Farnosť Stará Bystrica
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.
sv. Edita Steinová

Kostol sv. Michala Archanjela

Počet článkov: 1

Mapa

Sakrálne objekty na mape

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS