Farnosť Stará Bystrica
Až v nebi sa dozvieme, čo sme dlžní chudobným za to,
že nám pomohli lepšie milovať Boha.
Matka Tereza

Kostol sv. Michala Archanjela

Počet článkov: 1
Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS