Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Kategória neobsahuj žiadne články ani podkategórie

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS