Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Pôstne putovanie so svätými - Pôst 2024

Pozývame Vás prežiť Pôstne obdobie ako spoločné putovanie k Veľkej noci. Každý deň Pôstu s jedným svätcom. Na každý deň krátke zamyslenie, modlitba a aktivita.

 

Pôstne putovanie so svätými za uzdravenie rodín je aktivita zameraná na duchovné obohatenie a sebareflexiu počas pôstneho obdobia, ktoré je tradične časom prípravy, obnovy a hlbšieho zamyslenia sa nad vlastným životom.

Zvolenie konkrétneho svätca alebo svätice a zameranie sa na konkrétnu neresť alebo hriech má za cieľ poskytnúť osobného duchovného patróna, ktorý môže byť inšpiráciou, príkladom a pomocníkom v boji proti slabostiam a hriechom v našich životoch.

Modlitba k danému svätcovi posilňuje duchovné puto a pomáha hľadať duchovnú podporu v snahe o obrátenie a uzdravenie.

 


 

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS