Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Služba chorým v nemocnici

Nemocničná duchovná služba

Služba chorým doma

Informácie ohľadom služby chorým a starým ľuďom doma

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS