Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Požehnanie náboženských predmetov (devocionálií)

O požehnanie devocionálií - drobných náboženských predmetov (krížiky, obrázky, sošky, knižky, ružence a pod.) môžete požiadať kňaza najlepšie pred alebo po slávení svätej omše v sakristii kostola.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS