Farnosť Stará Bystrica
Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som zistila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti toho, koho chce.
Matka Tereza

Poriadok bohoslužieb

 

Sväté omše:

 

Farský kostol
sv. Michala Archanjela

Kaplnka Božieho milosrdenstva
v Klubine

Nedeľa

8:00

11:30

9:15

Pondelok

17:15

 

Utorok

17:15

 

Streda

6:30

 

Štvrtok

17:15

 

Piatok

17:15

 

Sobota

8:00

 

Zmeny v danom týždni sú vyhlásené v nedeľných oznamoch.

 

Spovedanie:

- v pracovné dni 1/2 hodiny pred sv. omšou

- v nedeľu od 7:15 do 7:45 s uprednotnením starých a chorých, ktorí nemôžu prísť cez týždeň, a naliehavé prípady

Informácie

Mali by ste navštíviť

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS