Farnosť Stará Bystrica
Ovocím ticha je modlitba, ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba, ovocím služby je pokoj.
Matka Tereza

Poriadok bohoslužieb

 

Sväté omše:

 

Farský kostol
sv. Michala Archanjela

Kaplnka Božieho milosrdenstva
v Klubine

Nedeľa

8:00

10:30

9:15

Pondelok

17:15  /  19:00 L

 

Utorok

17:15  /  19:00 L

 

Streda

6:30

 

Štvrtok

17:15  /  19:00 L

 

Piatok

17:15  1)  /  19:00 L

 

Sobota

8:00

 

1)  v prvý piatok mesiaca o 17:00

L  v letnom období

V prípade pohrebu s omšou sa ranná alebo večerná omša ruší.

Zmeny v danom týždni sú vyhlásené v nedeľných oznamoch.

Počas letných prázdnin platí prázdninový poriadok bohoslužieb.

 

Spovedanie:

⇒ v pracovné dni 1/2 hodiny pred sv. omšou

⇒ v nedeľu od 7:15 do 7:45 s uprednotnením starších a chorých, ktorí nemôžu prísť cez týždeň, a naliehavé prípady

 

Adorácia:

⇒ v prvú nedeľu v mesiaci: popoludní od konca druhej omše do 16. h.

⇒ v ostatné nedele: korunka Božieho milosrdenstva o 15. h.  (ak nie je vyhlásený iný program)

⇒ vo štvrtok: 1 hod. pred sv. omšou

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS