Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Bohoslužby počas prázdnin

 

Tento poriadok platí len počas letných prázdnin.

 

Sväté omše:

 

Farský kostol
sv. Michala Archanjela

Kaplnka Božieho milosrdenstva
v Klubine

Nedeľa

8:00

9:15

Pondelok

 

 

Utorok

 

 

Streda

 

 

Štvrtok

 

 

Piatok

 

 

Sobota

17:00  N)

 

N) s platnosťou na nedeľu

Sv. omše počas týždňa, prípadne zmeny sú vyhlásené v nedeľných oznamoch.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS