Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Služba prinášania obetných darov

Prinášanie obetných darov

 

"Na začiatku liturgie  Eucharistie  sa k oltáru prinášajú  dary, ktoré  sa  stanú Kristovým telom a krvou.
Je chvályhodné, keď veriaci sami prinášajú chlieb a víno. Kňaz alebo diakon ich prevezme na vhodnom mieste, aby ich priniesol na oltár. Hoci chlieb a víno, určené na bohoslužbu, veriaci už neprinášajú zo svojho ako kedysi, jednak obrad prinášania týchto darov si zachováva duchovnú silu a význam.
Možno prijať aj peniaze alebo iné dary pre chudobných alebo na kostol, ktoré veriaci prinášajú alebo ktoré sa vyberajú v kostole. Kladú sa na vhodné miesto mimo eucharistického stola."

(Rímsky misál, Všeobecné smernice, č. 73)

 

Tí, čo prinášajú obetné dary, po skončení prosieb, kým si ostatní sadajú, zložia z obetných darov prikrývky, vezmú ich zo stolíka (jeden misku s hostiami a druhý ampulky s vínom a vodou) a hneď dôstojne kráčajú k oltáru a ich odovzdajú kňazovi.

Je vhodné, keď tieto dary prinášajú tí, na ktorých úmysel je slávená svätá omša. (Ak túto službu nemôžu alebo nechcú konať, je dobré, ak ňou poveria niekoho iného.)

Keď je omša obetovaná za farníkov alebo iný všeobecný úmysel, nech túto službu koná niekto z prítomných.

Tí, ktorí chcú konať túto službu, nech si sadnú v blízkosti stolíka s obetnými darmi (nachádza sa medzi lavicami v strede kostola).

 

Pred touto službou sa možno pomodliť napr. takto:

Pane, ďakujem ti, že môžem dnes konať túto službu.
Je to pre mňa cťou,
že v tejto chvíli môžem reprezentovať všetkých bratov a sestry,
ktorí sú účastní na tejto svätej omši,
a v ich mene prinášať obetné dary na tvoj oltár.
Pane, prosím, požehnaj ma,
aby som túto službu konal/a s úctou a duchovným úžitkom.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS