Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Príprava na manželstvo

Kurzy prípravy na manželsvo

Uzavretie manželstva

Informácie k uzavretiu kánonického manželstva

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS