Farnosť Stará Bystrica
Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte.
sv. Filip Neri

Kurzy prípravy na manželstvo

Príprava na manželstvo  (Kurzy prípravy na manželstvo)

Uzavretie manželstva

Informácie k uzavretiu kánonického manželstva

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS