Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Kurzy prípravy na manželstvo

Príprava na manželstvo  (Kurzy prípravy na manželstvo)

Uzavretie manželstva

Informácie k uzavretiu kánonického manželstva

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS