Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Taška svätého Vincenta

Pomáhame chudobným ...

 

Po vzore mnohých iných farností a spoločenstiev rozbiehame aj v našej farnosti projekt Taška svätého Vincenta. Je to pomoc, ktorú už niekoľko rokov organizujú sestry vincentky a do ktorej sa postupne zapája celá Vincentská rodina. Ide o pomoc pre sociálne slabšie rodiny či jednotlivcov.

Kto sa chce zapojiť, môže si zo stolíka v zadnej časti kostola (kde boli počas misií knihy a iné materiály; teraz tam visí dekrét o misiách) vziať tašku s logom a informačný letáčik. Treba sa pomodliť modlitbu za chudobných, ktorá je na letáčiku. Potom môžete do tašiek vložiť trvanlivé potraviny a drogériu. Naplnené tašky treba priniesť do kostola (na to isté miesto) alebo do kaplnky, na faru, príp. na iné dohodnuté zberné miesto.

Následne ochotníci z našej farnosti (najmä zo ZZM a ZMM) tieto tašky roztriedia, spracujú a roznesú tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme všetkým dobrodincom!

 

(Akcia prebiehala po prvý raz v Advente 2023, pokračuje v Pôste 2024 a trvá až do odvolania.)

 

 • Ako na to?
  • Vezmi tašku s informačným letákom
   a pomodli sa modlitbu za chudobných.
    
  • Naplň tašku trvanlivými potravinami, drogériou či sladkosťami.
   (Napríklad: mlieko, cukor, ryža, múka, instantné polievky, konzervy, olej, káva, čaje, šampón, detská drogéria, plienky, mlieko pre deti, iná drogéria...)
    
  • Dones tašku do kostola, kaplnky alebo na faru, príp. na iné dohodnuté zberné miesto.
    

________________

Modlitba za chudobných

Pane Ježišu, ty si sa chcel stať chudobným;
daj nám oči a srdce pre chudobných,
aby sme mohli v nich spoznať teba:
v ich smäde, ich hlade, ich opustenosti a ich biede.
Vzbuď v našej farnosti (spoločenstve, rodine)
jednotu, jednoduchosť, poníženosť
a oheň milosrdnej lásky,
ktorým horel svätý Vincent de Paul.

Daj nám silu tvojho Svätého Ducha,
aby sme boli verní v praktizovaní čností,
aby sme ťa mohli kontemplovať a slúžiť ti
v každom chudobnom človeku
a jedného dňa sa mohli spojiť s tebou a s tvojimi vernými
v tvojom kráľovstve lásky a pokoja.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

________________

"Ak chceš konať svoju prácu podľa Božej vôle, konaj ju z lásky!"
(svätý Vincent de Paul)

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS