Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Služba pri Božom hrobe 2024

Biela sobota 30. marca 2024

 

 

 • Služba
  • Do tejto čestnej služby sú pozvaní všetci ľudia dobrej vôle, ktorí sú schopní polhodinu kľačať.
  • Vyberte si a zapíšte sa na polhodinu, ktorá vám vyhovuje.
  • Môžete vytvoriť dvojicu alebo sa zapísať samostatne.
  • Zapísať sa treba menovite – na každú polhodinu dvaja slúžiaci.
  • Počas služby treba kľačať na pripravenom kľakátku. (V prípade potreby je možné sa na chvíľu postaviť.)
  • Čas služby možno využiť na osobnú modlitbu, rozjímanie, čítanie vhodného textu.
  • Služba sa vykonáva v sviatočnom odeve.
  • Poklona pri Božom hrobe sa koná v tichosti.
  • Služba na kľakátkach sa mení pri zmene stráží hasičov.
  • Na službu sa možno nahlásiť mailom, sms-kou, telefonicky...

 

  

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS