Farnosť Stará Bystrica
Ak sa niekedy stanem svätou- určite budem sväticou temnoty. Budem nepretržite chýbať v nebi, aby som zasvietila svetlo tým,
ktorí sú na zemi v temnote.
Matka Tereza

Krížová cesta v Klubine

Zastavenia krížovej cesty na stĺpikoch plota popri príjazdovej ceste od drevenej zvonice ku Kaplnke Božieho milosrdenstva v Klubine.

Požehnaná 15. septembra 2022.

 

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (štvrtok), napriek sychravému počasiu, sa o 9:30 hod. zhromaždili pri Obecnom úrade v Klubine mnohí domáci farníci i starostovia a občania z okolitých obcí. V slávnostnom sprievode na čele s krížom a obrazom Panny Márie Sedembolestnej, za spevu mariánskej piesne sme kráčali k novozriadenej krížovej ceste. Na jej začiatku náš pán farár Jozef Hlinka vykonal obrad požehnania, po ktorom nasledovala pri jednotlivých zastaveniach pobožnosť krížovej cesty ("Krížová cesta s Pannou Máriou"). Do čítania Božieho slova, prosieb a zamyslení sa zapojili viacerí veriaci i pán farár zo Zborova nad Bystricou Peter Škor. Potom nasledovala sv. omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva s následným malým agapé. Poďakovanie všetkým, ktorí sa podielali na budovaní tohto diela, i všetkým zúčastneným vyjadrila pani starostka obce Klubina Božena Poliačková. Službu pri tomto slávnostnom požehnaní konali aj dobrovoľní hasiči z Klubiny, Zborovskí heligonkári a speváčky zo Zborova nad Bystricou pod vedením Janky Fojtíkovej.

Krížová cesta bola vybudovaná nákladom Obce Klubina, vďaka vedeniu obce a aktívnym občanom.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS