Farnosť Stará Bystrica
Na otázku, či sa nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo sa teda občas neodmlčíme ? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme ?
Pavol VI.

Hroby pri kostole

V areáli Kostola sv. Michala Archanjela sa nachádzajú viaceré hroby z pôvodného cintorína.

Medzi nimi sa nachádzajú 2 kamenné náhrobky, ktoré pochádzajú z 19. storočia. Jeden z nich patrí s najväčšou pravdepodobnosťou farárovi Jánovi Majerskému, ktorý pôsobil v Starej Bystrici v rokoch 1815–1824; tu zomrel v roku 1824 na vodnatieľku. Náhrobok zhotovil Ján, prípadne Jozef Kuric v roku 1825.

Je tu tiež hrob farára Ladislava Mesároša, ktorý pôsobil v Starej Bystrici v rokoch 1880–1889 a tu aj zomrel. Hrob zdobí železný kríž s jeho menom.

Pravdepodobne je tu pochovaný aj farár Štefan Chynoráni, ktorý pôsobil v Starej Bystrici v rokoch 1698–1701 a pravdepodobne tu aj zomrel.

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS