Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

Odpustky pre zosnulých

Chceš pomôcť zomrelým? – Získaj pre nich odpustky!

 

Novéna k sv. Korone

Svätá Korona, mučeníčka, patrónka proti epidémiám

NOVÉNA O PRÍHOVOR SVÄTEJ KORONY
za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom

Myšlienky na adoráciu – Zelený štvrtok 2021

Rozšírenie homílie zo Zeleného štvrtka (Večerná omša na pamiatku Pánovej večere)

(vhodné použiť pri bdení alebo adorácii v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok)

 

Sviatosť tela tajomného

Pieseň k Oltárnej sviatosti

(na Zelený štvrtok možnosť získania odpustkov pri poklone po večernej omši)

Nové ráno

veľkonočná pieseň

Modlitba zverenia sa Božiemu milosrdenstvu

na výročie smrti sv. Jána Pavla II.

Modlitba Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa

Pre túto mimoriadnu situáciu, kedy veriaci nemôžu ísť na svätú omšu, napísal olomoucký arcibiskup Jan Graubner špeciálnu modlitbu.

Pieseň k sv. Jozefovi

Keď sa Boh nevládnym dieťaťom stáva

Deviatnik pred sviatkom Zvestovania Panne Márii

(začína sa 16. marca)

Obetujme ho v týchto ťažkých časoch za odvrátenie epidémie koronavírusu. Na sviatok Zvestovania sa zasvätíme Panne Márii.

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Modlitba duchovného svätého prijímania

Modlitba duchovného svätého prijímania

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS