Farnosť Stará Bystrica
Blížny nám bol daný, aby sme preukazovali lásku,
ktorú živíme pre Boha.
Katarína Sienská

Sviatosť tela tajomného

Pieseň k Oltárnej sviatosti

(na Zelený štvrtok možnosť získania odpustkov pri poklone po večernej omši)

Nové ráno

veľkonočná pieseň

Modlitba zverenia sa Božiemu milosrdenstvu

na výročie smrti sv. Jána Pavla II.

Modlitba Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa

Pre túto mimoriadnu situáciu, kedy veriaci nemôžu ísť na svätú omšu, napísal olomoucký arcibiskup Jan Graubner špeciálnu modlitbu.

Pieseň k sv. Jozefovi

Keď sa Boh nevládnym dieťaťom stáva

Deviatnik pred sviatkom Zvestovania Panne Márii

(začína sa 16. marca)

Obetujme ho v týchto ťažkých časoch za odvrátenie epidémie koronavírusu. Na sviatok Zvestovania sa zasvätíme Panne Márii.

Modlitby v čase epidémie

Rôzne modlitby na tento čas

Modlitba duchovného svätého prijímania

Modlitba duchovného svätého prijímania

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS