Farnosť Stará Bystrica
Radosť je znamením, že sme blízko Svetla.
sv. Edita Steinová

Modlitba zverenia sa Božiemu milosrdenstvu

na výročie smrti sv. Jána Pavla II.

 

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS