Farnosť Stará Bystrica - Fotogaléria - eRko ples 2018
Farnosť Stará Bystrica
Svätosť nie je privilégium vyvolených, ale povinnosť každého kresťana. Musíme byť svätí tam, kde sme.
Matka Tereza

eRko >> eRko ples 2018

Žiadne snímky

Farnosť Stará Bystrica 2011
Powered by Sincerus CMS